[Jak hledat miny]       [Další hry]   [Nová hra]

Návod na "Hledání min"

Na začátku počítač odkryje místo, na kterém určitě žádná mina není. Čísla na políčcích udávají, kolik je v jejich bezprostředním okolí ukryto min. Políčka, která sousedí s políčky již odkrytými a která v okolí žádnou minu nemají, odkryje počítač rovnou.

Princip hry je jednoduchý. Snažíme se logicky odhalit, kde leží mina a takové políčko označit (kliknutím pravým tlačítkem myši, na tabletu uděláme tah prstem z označovaného políčka ven). Levým tlačítkem myši (na dotykovém displayi tapnutím) odkrýváme políčka, kde jsme přesvědčeni, že žádná mina není.

Postupujeme od jednoznačných případů, kdy počet neodkrytých políček v okolí odpovídá číslu na políčku (pak je jasné, že jsou na všech miny). Dalším jednoznačným případem jsou políčka, kde číslo odpovídá počtu min označených v okolí (pak je jasné, že zbylá políčka jsou bezpečná). Postupně odkrýváme políčka bez min, čímž se situace zjednodušuje.

Někdy se, zejména ke konci hry, dostaneme do situace, kdy neexistuje bezpečná volba. Pak nezbývá, než riskovat a zkusit odkýt políčko tam, kde je nejnižší pravděpodobnost exploze.

x
00:00